Historia kredytowa – kim jest dobry klient dla banku?

Historia kredytowa

Historia kredytowa to dane na temat przeszłych zdarzeń dotyczących twoich zobowiązań. Dane te są gromadzone w różnych bazach, do których mają dostęp wszystkie banki w kraju. Najpopularniejszą z nich jest BIK – Biuro Informacji kredytowej. Istnieją też inne takie jak Krajowy Rejestr Dłużników, baza ERIF czy baza Związku Banków Polskich.

Najistotniejszą informacją, która jest zawarta w bazach jest informacja na temat terminowości w spłacie przez klienta zobowiązań. Dlatego tak ważne jest, aby płacić raty w terminie. Nawet kilkudniowe opóźnienie jest widoczne w bazach. Może ono negatywnie wpływać podczas badania przez bank zdolności kredytowej. Każde opóźnienie lub nawet zaniechanie płacenia rat przez klienta w przyszłości może świadczyć o podwyższonym ryzyku. Nikt nie lubi pożyczać pieniędzy osobie, która ich nie oddaje.

Dane na temat spłaconych zobowiązań mogą być niewidoczne dla banków jeśli nie wyrazimy zgody na ich udostępnianie przez BIK. Natomiast dane na temat bieżących zobowiązań zawsze są widoczne dla banków lub innych instytucji finansowych. W przypadku, kiedy spłaciliśmy już kredyt i dbaliśmy o jego spłatę terminową warto się tym pochwalić poprzez wyrażenie zgody na udostępnianie takiej informacji. Historia kredytowa to nie jedyny czynnik decydujący o przyznaniu kredytu przez bank, jednak jest on jednym z istotniejszych czynników.

Dane na temat spłaconych zobowiązań mogą być niewidoczne dla banków jeśli nie wyrazimy zgody na ich udostępnianie przez BIK. Natomiast dane na temat bieżących zobowiązań zawsze są widoczne dla banków lub innych instytucji finansowych. W przypadku, kiedy spłaciliśmy już kredyt i dbaliśmy o jego spłatę terminową warto się tym pochwalić poprzez wyrażenie zgody na udostępnianie takiej informacji. Historia kredytowa to nie jedyny czynnik decydujący o przyznaniu kredytu przez bank, jednak jest on jednym z istotniejszych czynników.

Reasumując dobry klient to ten, który miał kiedyś jakieś zobowiązanie w banku i nie miał w nim opóźnień. Warto pamiętać o zgodzie na przetwarzanie danych w BIK na temat zamkniętych zobowiązań.

Skontaktuj się z nami

NIP: 7312066917
Regon: 384880130

Adres: Pabianice 95-200
Ul. Gen. Grota Roweckiego 19/15