Nota prawna

Przedsiębiorstwo B&B Company Barbara Kokczyńska z siedzibą w Pabianicach 95-200 przy ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 19/15, jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszelkie prawa do znaków towarowych, informacji i układu graficznego są wyłącznie własnością B&B Company, a wykorzystywanie i kopiowanie ich jest zabronione.

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. B&B Company nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową oraz za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie niniejszej internetowej powinny zwrócić się z poradą do B&B Company. Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a B&B Company nie może zagwarantować ich aktualności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody B&B Company wykorzystywane w celach prywatnych, publicznych lub komercyjnych.

Informacje zawarte w niniejszym serwisie mają na celu przedstawienie ogólnych informacji działalności B&B Company i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

Skontaktuj się z nami

NIP: 7312066917
Regon: 384880130

Adres: Pabianice 95-200
Ul. Gen. Grota Roweckiego 19/15