Oferta

1. Pomoc w kompletowaniu dokumentacji:

Posiadanie odpowiednich dokumentów takich jak polisa ubezpieczeniowa, umowa kredytowa czy formularz informacyjny to podstawa do możliwości rozpoczęcia sporu z daną instytucją finansową. W dokumentach takich jak umowa kredytowa są wyszczególnione wszystkie koszty, jakie klient poniósł na rzecz banku. Nie rzadko klient nie posiada tych dokumentów, być może je zgubił bądź zniszczył gdyż uznał, że już mu nie będą potrzebne. W takim przypadku pomagamy naszym klientom odzyskać kopie oryginalnych dokumentów, weryfikujemy ich poprawność i sprawdzamy, czy są to wszystkie konieczne dokumenty.

2. Analiza dokumentów i prognoza możliwego zwrotu:

Nie każda umowa kredytowa uprawnia klienta do uzyskania zwrotu z tytułu poniesionych przez klienta kosztów. Analizujemy czy w danym przypadku klient może ubiegać się o zwrot kosztów. Jeśli są ku temu przesłanki, szacujemy prawdopodobieństwo odzyskania środków. Analizujemy dla klienta wysokość przewidywanego zwrotu kosztów. Klient przed podpisaniem umowy o pośrednictwie w jego imieniu, zawsze otrzymuje kalkulacje prognozowanego zwrotu środków.

3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania o zwrot kosztów:

Przygotowujemy wszystkie niezbędne pisma i wnioski, z którymi w imieniu klienta występujemy do banku czy innej instytucji finansowej. Oczywiście naszym celem jest polubowne załatwienie sprawy, tak aby klient nie tracił swojego cennego czasu przez zatory sądowe. W interesie banków również jest załatwienie sprawy polubownie, ponieważ nie chcą narażać się na dodatkowe koszty spraw sądowych. Od klienta wymagamy wyłącznie spotkania w celu podpisania niezbędnych dokumentów. Spotkanie nie zabierze dużo czasu klientowi, ponieważ dokumenty są przygotowane wcześniej. Podczas spotkania klient ma możliwość spokojnego zapoznania się z dokumentami przed ich podpisaniem.

4. Pośredniczenie i pomoc w kontakcie z bankami:

Wszystkie koszty kontaktu takie jak złożenie pisma, czy opłata w związku z korzystaniem z usług operatora pocztowego są po naszej stronie. Klient na żadnym etapie nie ponosi kosztów. Co więcej dbamy o terminowość w korespondencji z instytucjami finansowymi. Jeśli bank żąda dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub w jakiś sposób odnosi się do składanych dokumentów, zawsze jesteśmy na bieżąco i odpowiadamy na zadane pytania.

5. Monitoring spraw i nadzór nad właściwym ich przebiegiem:

Najczęściej banki nie odpowiadają od razu na pisma, tym bardziej nie oddają od razu pieniędzy. Nie leży to w ich interesie. Co więcej przepisy prawa pozwalają im zwlekać z odpowiedzią do 30 dni a nawet do 60 dni w uzasadnionych przypadkach. Dlatego tak istotne jest pilnowanie terminów korespondencji z instytucjami finansowymi. Monitorujemy sprawę i udzielamy wsparcia do samego końca dopóki klient nie otrzyma upragnionego zwrotu kosztów.

Skontaktuj się z nami

NIP: 7312066917
Regon: 384880130

Adres: Pabianice 95-200
Ul. Gen. Grota Roweckiego 19/15